Dẫn điện

Bột bạc bong tróc tỷ lệ khối thấp, vì mật độ khối thấp và diện tích bề mặt riêng lớn, là chất độn lý tưởng để chuẩn bị các lớp phủ dẫn điện và lớp phủ che chắn điện từ với tính lưu động tốt, chống lắng và diện tích phun lớn.

Đối với bột bạc vảy có tỷ lệ thông thấp, Hongwu Nano đã sản xuất hàng loạt, và năng lực sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau.